Dorin

Medlemmer:

Gudrun, Ina, Ole K, Inga S, Marianne, Per

Bestyrelsens referater findes her

Mona H, Dorin, Kirsten Maria, Alice, Gudrun

 

 

Rengøring:    Sonja

Køkken:         

Medlemmer:

Søs, Per, Jan Ove, Ole K, Tonny, Bertel

Gudrun

Medlemmer:

Dorin, Jette

Medlemmer:

Lisbet, Gudrun, Sonja

Røde miljøkasser fra værkstedet:   Sonja

Grønne spande:                              Alle

Genbrugsplads:                               Ole K

Medlemmer:

Charlotte, Gudrun, Kirsten Maria, Inga S, Mona H, Jette

Søs

Flemming

Medlemmer: 

Ole S, Niels-Jørn, Ole K

Medlemmer:

Inga S, Dorin, Ole S, Kirsten Maria

Sonja, Søs og Gudrun

Lisbet

Inga S - med reference til køkkengruppen og madkassen

Søs

Medlemmer:

Niels-Jørn, Ole S, Jan Ove

Ina og Jette

Medlemmer

Lisbet, Ole S, Sonja