Dorin - ved køb og salg deltager også revisor, sælger og bestyrelse

Support ved forbrugsskemaer: Gudrun og Jette

Venteliste: Alice, Lotte og Ole S

Charlotte, Jette, Mona H, Ole S, Søs

Medlemmer:

Gudrun, Ina, Ole K, Inga S, Marianne, Per

Bestyrelsens referater findes her

Mona H, Dorin, Lisbet, Alice, Lotte

 

 

Rengøring:    Sonja

Køkken:         Lisbet, alle

Medlemmer:

Søs, Per, Jan Ove, Ole K, Tonny, Bertel

Gudrun

Ole K

Medlemmer:

Dorin, Jette

Medlemmer:

Lisbet, Gudrun, Sonja

Røde miljøkasser fra værkstedet:   Sonja

Grønne spande:                              Alle

Genbrugsplads:                               Ole K, Inga

Medlemmer:

Charlotte, Gudrun, Inga S, Mona H, Jette

Søs

Ina, Jette

Medlemmer: 

Ole S, Niels-Jørn, Ole K

Medlemmer:

Inga S, Dorin, Ole S, Kirsten Maria

Sonja, Søs og Gudrun

Lisbet

Inga S - med reference til køkkengruppen og madkassen

Søs

Medlemmer:

Niels-Jørn, Ole S, Jan Ove

Medlemmer

Ole S, Sonja