Arbejdsweekend

Der er arbejdsweekends med regelmæssige mellemrum. Man tilmelder sig på døren i fælleshuset, når der kommer opslag op og angiver hvilken dag man kommer.

Planen for året bliver lavet i januar/februar og alle får et eksemplar.

Udover disse arbejdsweekends skal man deltage i hovedrengøring af køkkenet én gang årligt. 

Køkkenrengøringen er anført på planen over arbejdsweekends.

 

 

 

 

Græsklipning og pleje af fælleshusets terrasser

Vi har tre græsslåmaskiner - en håndskubber, en motorklipper og en havetraktor. Lige nu er arealerne delt op i tre områder. Beboerne i hvert område sørger for en turnus med græsklipningen. 

Man kan sagtens få gratis privatundervisning i kørsel med havetraktor ved at henvende sig til én af dem, man kan se kan køre den.

 

Fælleshusets terrasser renholdes med en ukrudtsbrænder. 3-4 personer har denne tjans i stedet for græsklipning og de tilrettelægger selv deres arbejdsplan.

Snerydning

 

Vi har et firma til at klare snerydningen for os.

 

Køkkenrengøring

 

Alle andelshavere deltager i rengøringen af køkkenet i fælleshuset, idet hver man indgår i et køkkenrengøringshold én gang årligt. Dette betyder, at køkkenet får en hovedrengøring fem gange årligt.

Køkkenet skal i øvrigt gøres rent efter brug.

 

 

 

Rengøring af fællesvaskeri

 

Ca. én gang hvert halve år skal man gøre vaskeriet rent uanset om man benytter det eller ej. Det står på en kalender på væggen i vaskeriet, hvornår man skal det.