Forsøgsgården fastelavn

Fastelavn

Vi mødes i Fælleshuset til tøndeslagning, kaffe og fastelavnsboller.

For tiden er traditionen på stand by, da der ikke er så mange børn i foreningen, men traditionen kan tages op igen - f. eks. hvis nogle af de nu 28 børnebørn fandt på at mødes til fastelavn

Forsøgsgården Sankt Hans

Sankt Hans

Vi mødes til grill og spisning. Som regel medbringer man selv, hvad der skal grilles og drikkes, mens det veksler lidt om man selv medbringer tilbehør eller om det laves fælles. 

Spisningen foregår helst ude på Grønningen, men vejret kan finde på at flytte os indendørs i Fælleshuset.

Efter spisningen er der bål på bålpladsen.

Årsfest

afholdes en lørdag i september.

Konceptet er:

Flaghejsning og derefter brunch i Fælleshuset

Eftermiddagsarrangement

Hvert hus inviterer egne gæster til et eller andet, f. eks. middag i eget hus. Man kan også undlade at invitere gæster, og nogle gange mødes "de gæstefri" til middag.

Kl. 22 åbner fællesfesten i Fælleshuset med en optræden på ca. 30 minutter.

Derefter er der fest - og dagen efter er der fælles oprydning efter festen.

1. lørdag i advent

Omkring middagstid hentes der gran m.v. i skoven, hvorefter man samles i Fælleshuset til æbleskiver, kaffe, kakao, gløgg og produktion af diverse juledekorationer.

Om aftenen er der julefrokost. Alle, der deltager, skriver sig op til at medbringe en ret eller lignende til frokosten.

Vintersolhverv

21. eller 22. december

Fællesspisning med ekstraordinær betaling (her holder vi os ikke nødvendigvis til de 25 kr.)

Pakkespil

Solhvervsbål på bålpladsen, og der serveres glühwein eller kakao, mens man kigger på bål

Fælles for traditionerne

Somme tider ændrer vi i programmerne, da det kan være det mest hensigtsmæssige