Stormødet vedtog den 25. september 2017 et værdigrundlag for Forsøgsgården. Værdigrundlaget skal opfattes som et arbejdspapir, der løbende skal/kan debatteres og justeres på stormøder.

 

 

 

VÆRDIGRUNDLAG  for  Forsøgsgården

Forsøgsgården bygger på et fællesskab, hvor kerneværdierne er ansvarlighed, rummelighed, dialog og udvikling

De udgør vores fælles fundament og er rettesnor for vores adfærd i dagligdagen

 

 

·         Fællesskab

Vi har fællesmåltider flere gange om ugen

Vi har et arbejdsfællesskab omkring vedligehold og pasning af fælles arealer ude som inde

Vi synger sammen, fester sammen, tager på ture sammen og holder forskellige traditioner i hævd

Vi deler avis, haveredskaber, frugter og urter, børnestole m.m.

Vi er fælles om at tage beslutninger, der vedrører Forsøgsgården og fællesskabet

 

 

·         Ansvarlighed

Vi tager ansvar for vores fælleshus, boliger, skure og fællesarealer

Vi tager ansvar for området, Forsøgsgården ligger på

Vi tager ansvar for stedets udvikling og standard

Vi overholder fælles beslutninger

Vi lægger vægt på, at Forsøgsgården har en sund økonomi

 

·         Rummelighed

Vi ønsker mangfoldighed i sammensætning af beboere

Vi forventer engagement, hvor alle yder efter evne

Vi deler hinandens glæder og sorger

 

·         Dialog

Vi søger gennem dialog og åbne beslutningsprocesser at skabe grundlag for den daglige trivsel

Vi har stormøder, hvor beslutninger foregår i en demokratisk proces, og hvor afstemningsprocedurer er fastlagt i vores vedtægter

Vi møder hinanden med respekt og giver plads til uenighed

Vi har alle mulighed for at være med i forskellige arbejdsgrupper og dermed være med til at vedligeholde og udvikle Forsøgsgården

 

 

·         Udvikling

Vi arbejder løbende med udvikling af bofællesskabet

Vi arbejder med at udvikle os til et bæredygtigt andelsbofællesskab

Vi arbejder med udvikling af en mentorordning for nye bofæller